Behandler forespørgsel - vent venligst...

Info

Nye medlemmer


Information til nye medlemmer

Ved indmeldelse erklærer du dig indforstået med at følge KBK's love og forordninger, og at være informeret om reglerne for kontingentbetaling og betingelser for udmeldelse. Eksemplar af KBKs love kan findes på vores hjemmeside, eller på opslagstavlen i hallen.

Udmeldelse skal ske skriftligt pr. 1. januar, og 1. Juli med virkning fra næste kontingentdato.

Alle ændringer af medlemsstatus skal ske til kontoret. Dette gælder tillige navn og adresseændring.Antal deltagere: {participants_count}