Introduktion

ForeningLet er et internetbaseret administrationssystem til foreninger. Det håndterer medlemmer, opkrævninger, abonnementer, regnskab, kommunikation via email og SMS, online tilmelding med mere. Opkrævninger kan fx udsendes via email eller Betalingsservice. Man kan også sætte systemet op til at modtage betalinger med Dankort og MobilePay.

At systemet er internetbaseret har mange fordele:

  • Kræver ingen installation af software

  • Virker på både Windows, Linux, Mac & tablets (fx iPad)

  • Kræver ingen opdateringer af software

  • Kan anvendes alle steder fra - blot der er en internetforbindelse

  • Data - fx medlemslister og opkrævninger - kan nemt deles og ses af flere personer

  • Opgaver kan nemt deles mellem flere personer

  • Automatisk backup af alle foreningens data

Filosofien bag ForeningLet er at systemet skal kunne anvendes af alle slags foreninger. Derfor er der lavet et fleksibelt medlemssystem, hvor foreningen selv kan definere op til 20 ekstra medlemsfelter ud over de faste medlemsfelter såsom navn, adresse, etc, som systemet indeholder som standard. Foreningen kan også ændre navnene på medlemsfelterne samt den rækkefølge de skal stå i, og om nogle af felterne skal skjules i tilfælde af, at man ikke ønsker at anvende det pågældende medlemsfelt.

Ud over de op til 20 ekstra medlemsfelter, som kan sættes op som man ønsker, så kan også oprette et ubegrænset antal grupper og/eller hold, som medlemmerne kan grupperes efter. Med denne struktur kan nærmest alle foreninger finde en model, som passer lige præcis til foreningens behov.

Systemet giver også medlemmerne mulighed for høj grad af selvbetjening via systemets medlemsportal, som er en slags hjemmeside, hvor medlemmerne kan gå ind og melde sig ind i foreningen og/eller tilmelde sig forskellige arrangementer/hold/træninger. Medlemmerne kan også rette egne stamdata via medlemsportalen, og se tidligere udsendte opkrævninger.

Der findes også en app til systemet, så hvis man har mange aktiviteter/hold som medlemmerne skal kunne til- og afmelde sig, så er app’en et rigtig godt værktøj.

Opkrævningsmotoren i systemet er også designet med henblik på at kunne tilfredsstille behovet for alle typer af foreninger. Man kan fx tilpasse opkrævningsbeløbet individuelle kontingentsatser for forskellige medlemstyper eller hold/træninger.

Helt centralt er begrebet masseopkrævning, som gør det muligt at udsende en opkrævning til fx alle foreningens medlemmer på én gang - endda med individuelt tilpasset beløb til hvert enkelt medlemstype. Man kan også opkræve medlemmerne på baggrund af den måned de er indmeldt i.

Regnskabsdelen er bygget op omkring traditionelle regnskabsprincipper med en kassekladde, kontoplan, balance, årsregnskab, momsregnskab, budget, årsafslutning med mere.

Man kan også sætte systemet op til automatisk at overføre opkrævninger og indbetalinger til kassekladden. Dette kombineret med en Betalingsservice-løsning eller Dankort-løsning kan spare foreningen for mange timers arbejde, idet store dele af opkrævningsprocessen bliver automatiseret.

Læs gerne videre i denne her brugervejledning. Du kan også se en videopræsentation af systemet: Se præsentation