Online afkrydsning

Med online afkrydsning kan en træner, instruktør, lærer eller lignende afkrydse spillere, deltagere, fremmødte, etc. direkte på stedet, når en aktivitet afvikles. Det kunne eksempel være følgende:

  • Lærer afkrydser fremmødte elever i undervisningslokalet når undervisningen går i gang.

  • Træner afkrydser fremmødte spillere i hallen når træningen starter.

Afkrydsning af deltagerne foregår på fx smartphone, tablet (fx iPad eller lignende), bærbar computer, eller hvad man nu har til rådighed at teknisk udstyr, som har forbindelse til internettet.

I administrationsdelen af systemet kan der efterfølgende trækkes statistikker på fremmøde på medlemmerne.

Opsætning i systemet

For at aktivere online afkrydsning, så vælg »Opsætning -> Moduler« og sæt hak i »Medlemsportal«. Vælg herefter »Opsætning -> Medlemsportal -> Valg af moduler« og sæt hak i »Online afkrydsning for instruktører«. Nu dukker der et menupunkt op ude til venstre ved navn »Online afkrydsning«.

De instruktører som skal have adgang til at lave online afkrydsning, skal oprettes som medlemmer i systemet. Opret evt. en aktivitet i systemet ved navn »Instruktører«, som alle instruktørerne får tildelt, så de nemt kan skelnes fra almindelige medlemmer.

Giv adgang til instruktører

Gør følgende:

  • Klik på »Online afkrydsning -> Tildel adgang« i menuen til venstre og vælg herefter den aktivitet som en eller flere instruktører skal have adgang til.

  • Klik på »Videre til vælg medlemmer«.

  • Nu vises alle medlemmerne og vælg nu de instruktører (som jo også er oprettet som medlemmer) som skal have adgang til netop denne aktivitet.

  • Klik på »Gem deltagere«.

Afkrydsning af deltagere

Når ovenstående opsætning er på plads, kan en instruktør gå ind på medlemsportalen og logge ind, og vil så få vist et menupunkt ved navn »Afkrydsning« hvor instruktøren kan vælge mellem de tildelte aktiviteter.

Når instruktøren vælger en aktivitet, så kan der klikkes på »Ny afkrydsning« og så vises alle de medlemmer, som pt. er tildelt til netop dén aktivitet. Instruktøren kan så vælge én af følgende værdier for hvert medlem:

  • Ej mødt

  • Afbud

  • Mødt

Når alle deltagere er markeret med én af ovenstående værdier, så gemmes afkrydsningen, og den bliver efterfølgende synlig i administrationsdelen af systemet, og indgår dermed i statistikkerne.

Nye medlemmer

Hvis der er en person til aktiviteten, som ikke står på afkrydsningslisten, så kan instruktøren tilføje denne person via en »på prøve«-funktion. Når en person har været på prøve i et stykke tid, kan instruktøren vælge at indmelde medlemmet, og så vil der dukke en besked op i administrationsdelen af systemet, om at der er et medlem som afventer indmeldelse. Fra administrationsdelen kan man så fremsende opkrævning, velkomstbrev, etc.