Køsystem

Køsystemet er en funktion som håndterer spidsbelastninger på systemet.

Hvis - eksempelvis - en gymnastikforening åbner op for tilmelding til alle sine hold på et bestemt tidspunkt så håndterer køsystemet de hundredevis af forældre som alle sammen på samme tid forsøger at tilmelde deres børn til et eller flere hold.

Aktivering af køsystem

Kontakt os for at få sat køsystemet op. Her aftales det hvornår køsystemet skal være aktivt. Det er typisk ved sæsonstart når holdtilmelding åbnes op.

Sådan virker det

I det følgende beskrives det hvordan et medlem vil opleve en tilmelding når køsystemet er aktivt.

En gymnastikforening har tilmelding til den nye sæson en bestemt dag kl. 21:00. Kl. 20:45 bliver køsystemet aktiveret. Det betyder at når en person går ind på tilmeldingssiden fra kl. 20:45 og frem så vil personen automatisk blive ført over i køsystemet i stedet for et se den normale tilmeldingsside med hold og holdbeskrivelser.

Når klokken bliver 21:00 så vil alle de personer som står og venter i køsystemet blive tildelt en plads, og dermed et tidspunkt i køen. Det er helt tilfældigt hvordan disse pladser bliver tildelt. Så det er underordnet om man har stillet sig i kø kl. 20:47 eller kl. 20:59. Når pladsen og tidspunktet er tildelt så vil hver enkelt person kunne se dette tidspunkt. Og så er det blot at vente til det bliver ens tur.

Køsystemet tildeler pladser med 8 sekunders mellemrum. Der bliver med andre ord lukket en ny person fra køsystemet ind i tilmeldingssystemet hvert 8. sekund.

Vær opmærksom på følgende

Når en person står i kø så skal personen blive stående i den browser (fx Chrome Firefox Safari, Edge, etc.) som personen brugte da personen stillede sig i kø til at starte med. Personen kan således ikke skifte over på en anden computer og så forvente at stå samme sted i køen. I dette tilfælde bliver personen oprettet med en ny plads i køen.

Når man har fået adgang fx kl. 21:16, så skal man være aktiv - dvs. begynde at foretage sin tilmelding. Hvis man ikke gør noget i 20 minutter, så mister man sin adgang til tilmeldingssystemet og bliver placeret bagerst i køen i køsystemet. Man skal derfor være klar til at foretage sin tilmelding på det tidspunkt man har fået tildelt adgang til tilmeldingssystemet.

Hvilke informationer findes i køsystemet?

Køsystemet er et meget simpelt system, som kun indeholder foreningens navn og logo samt det tidspunkt tilmeldingen åbner og de tidspunkter de enkelte personer får adgang til tilmeldingssiden.

Køsystemet indeholder således ikke informationer omkring de forskellige hold som udbydes i tilmeldingssystemet.

Grunden til at køsystemet kan håndtere mange personer på én gang, er lige præcis at køsystemet ikke skal håndtere informationer omkring hold, antal ledige pladser, loginfunktion med mere.

Skærmbilleder

Her følger de skærmbilleder man som tilmeldende person vil opleve i forbindelse med køsystemet.

Nedenstående skærmbillede vises fra kl. 20:45 og frem til kl. 21:00:

_images/queue_system_1.png

Efter kl. 21:00 bliver tidspunkter synlige for personerne i køen. I nedenstående skærmbillede har en person fået oplyst at det bliver hans/hendes tur kl. 21:16.

_images/queue_system_2.png