Forbrugsafregning

Forbrugsafregning (målermodul) kan anvendes til at lave årsopgørelser til forbrugerne. Det er typisk vandværker og varmeværker, som har gavn af denne funktion.

Her vises et eksempel på en årsopgørelse, som systemet har dannet til en forbruger:

_images/annual_statement.png

Aktivering af målermodul

Hvis menupunktet »Målere« ikke er synligt i menuen til venstre, så klik på jeres forenings navn oppe i venstre hjørne. Her skal der sættes hak i »Målermodul« under »Tillægsmoduler«. Tryk »Gem« i bunden af siden, hvorefter menupunktet bliver synligt.

Årsopgørelse

Der er indbygget et målerkartotek som indeholder alle aflæsningerne for de enkelte forbrugere, og som anvendes som grundlag for at danne årsopgørelser til forbrugerne.

Systemet beregner en årsopgørelse til forbrugerne, hvoraf årets forbrug samt næste års skønnet forbrug vil fremgå.

Der er understøttelse for indbetaling af a conto beløb, som medregnes i den endelige årsopgørelse.

Kontakt ForeningLet for at høre nærmere om, hvordan I evt. kan komme i gang med forbrugsafregning, eller få uddybet nogle spørgsmål til forbrugsafregningen. ForeningLet hjælper jer med at sætte forbrugere, takstblad med mere op.