Donationer

Med donationsmodulet kan man følgende:

  • Nemt registrere CPR-numre, så medlemmerne kan få fradrag (hvis I er godkendt til dette).

  • Nemt lave rapport over donationer i et givent årstal, som kan bruges når der skal indberettes til SKAT.

  • Nemt skelne donationer fra medlemskaber/kontingenter/arrangementer, så det kun er donationer som indgår i rapporten til SKAT.

  • Nemt give mulighed for at der kan støttes med forskellige beløb, eller at der helt frit kan vælges beløb.

Opsætning i systemet

Hvis medlemmerne skal kunne donere et valgfrit beløb, så skal man starte med at lave et medlemsfelt til dette formål, så systemet ved hvilket beløb de enkelte medlemmer har valgt.

Det er især vigtigt, hvis det skal sættes op til at beløbet skal opkræves/betales med faste mellemrum - fx månedligt, kvartalsvis, og så videre.

Feltet sættes op under »Opsætning -> Medlemmer -> Opsætning af medlemsfelter«. Her kan man fx omdøbe et af de ekstra medlemsfelter (felt 1 til 30) til “Donationsbeløb”. Husk også at gøre feltet synligt.

Hvis man vil foruddefinere hvilke beløbsstørrelser der skal kunne vælges imellem, så skal ovenstående medlemsfelt laves om til typen »Dropdown«, og så skal man angive de forskellige muligheder adskilt af komma. Fx 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500

Næste skridt er at oprette en aktivitet under »Aktiviteter -> Opret ny aktivitet«. Den skal være af typen “Donation”. Når aktiviteten er oprettet, så kan man se et felt ved navn »Medlem bestemmer/vælger selv beløb« og når der sættes hak i dette felt, så får man mulighed for at vælge hvilket medlemsfelt beløbet skal gemmes i, og her vælger man det felt der blev sat op til at starte med.

Efterfølgende kan man sætte en masseopkrævning op i systemet, som netop kigger på beløbet i dette medlemsfelt, og dermed opkræver hver enkelt medlem det beløb medlemmet selv har valgt til at starte med. Masseopkrævningen kan sættes op til at køre månedligt, kvartalsvis, og så videre.

Bruger man nogle af de opkrævningsformer som understøtter automatisk træk, så vil medlemmerne helt automatisk blive opkrævet beløbet fx hver måned. Disse opkrævningsformer er fx Betalingsservice/PBS, MobilePay faste betalinger og træk på betalingskort.

Rapport til SKAT

Hvis man har aktiveret »Donationsmodul«, så vil der være en ekstra menu ude til venstre med navn »Donationer«, og her vil man kunne få et overblik over hvilke beløb de enkelte medlemmer har doneret i en givent årstal. Og denne rapport kan danne grundlag for den indrapportering man skal lave til SKAT, hvis man som forening er godkendt til dette.

Donationsmodulet aktiveres ved at klikke på sit foreningsnavn oppe til venste, og så sætte hak i »Donationsmodul«.

Bemærk at donationsmodulet er et tillægsmodul, som koster ekstra.

Man kan dog sagtens lave aktiviteter af typen »Donation« uden at aktivere donationsmodulet. Donatonsmodulet er primært nødvendigt, hvis man skal indrapportere til SKAT.