Adgangskontrol

ForeningLet giver foreningen mulighed for at lave adgangskontrol af medlemmerne på en lokation. Fx i en bygning hvor foreningens aktiviteter foregår.

Der er flere fordele ved at indføre adgangskontrol:

Udvidede åbningstider

Der behøver ikke være personale til stede, da medlemmerne selv kan lukke sig ind og ud, og dermed kan der i princippet være åbent døgnet rundt. Det kræver naturligvis at der vælges løsning med kortlæser på yderdør (computer/tablet inde i bygningen er ikke nok).

Automatisk registrering af fremmøde

Hvis man afvikler fx holdtræning kan systemet automatisk markere medlemmerne som fremmødt på holdet - og i modsat fald udstede en bøde til medlemmet pga. manglende fremmøde.

Statistik

Der føres en log over hvem der møder frem og hvornår.

Muligheder for kontrol

Der er flere muligheder for at lave adgangskontrol på medlemmerne. Det er følgende:

Kortlæser på yderdør

Der monteres en kortlæser på jeres yderdør og medlemmerne anvender et medlemskort til at komme ind.

Computer eller tablet

Der opsættes en computer eller tablet (fx en iPad) inde i bygningen og medlemmerne anvender medlemskort eller indtaster medlemsnr. for at signalere at de er mødt op.

Kortlæser på yderdør

Denne løsning kræver at ForeningLet kommer forbi jeres lokation og vurderer hvad det kræves for at få sat udstyret op. Hvis I allerede har en kortlæser på yderdøren, vil etableringsomkostningerne givetvis være lidt mindre. Ikke fordi at kortlæseren kan genbruges, men fordi der sandsynligvis ikke skal trækkes ledninger, men blot udskiftes en kortlæser. Det er ikke sandsynligt at en eksisterende kortlæser kan genbruges.

Det er umuligt at give en pris på forhånd på opsætning af udstyr, da det afhænger af, hvor nemt/svært det er at trække kabler i jeres bygning, og hvor langt kablerne skal trækkes, og så videre.

Computer eller tablet inde i bygningen

Denne løsning kan I selv installere, da den blot kræver at I sætter en computer eller tablet op inde i bygningen.

Aktivering af modul

Klik på jeres forenings navn oppe i venstre hjørne. Her skal der sættes hak i »Adgangskontrol« under »Tillægsmoduler«. Tryk »Gem« i bunden af siden.

Opsætning af computer eller tablet inde i bygningen

Placer en computer eller tablet et centralt sted inde i bygningen, hvor medlemmerne har adgang. På computeren/tabletten skal der nu indtastes en kode. Den findes under »Opsætning -> Checkin -> Opsætning«. Følg vejledningen på skærmen.

Nu kan et medlem indtaste sit medlemsnr. på skærmen, og herefter vil systemet registrere medlemmet som fremmødt.

Tilknytning af medlemskort til medlem

Hvis der anvendes medlemskort, så skal medlemskortet tilknyttes det enkelte medlem. Det gøres ved at vælge »Medlemmer -> Aflæs kort / Tilnyt kort«. Herefter køres kortet igennem kortlæseren eller medlemsnr. indtastes i feltet. I det næste skærmbillede skal man så vælge det medlem, som skal tilknyttes det pågældende kort.

Herefter vil medlemmet kunne anvende sit medlemskort, og systemet vil vide at det er det pågældende medlem, som har anvendt sit medlemskort.