Adgangskontrol / Dørsystem

ForeningLet giver foreningen mulighed for at lave adgangskontrol af medlemmerne på en lokation. Fx i en bygning hvor foreningens aktiviteter foregår.

Der er flere fordele ved at indføre adgangskontrol:

Udvidede åbningstider

Der behøver ikke være personale til stede, da medlemmerne selv kan lukke sig ind og ud, og dermed kan der i princippet være åbent døgnet rundt. Det kræver naturligvis at der vælges løsning med kortlæser på yderdør (computer/tablet inde i bygningen er ikke nok).

Automatisk registrering af fremmøde

Hvis man afvikler fx holdtræning kan systemet automatisk markere medlemmerne som fremmødt på holdet - og i modsat fald udstede en bøde til medlemmet pga. manglende fremmøde.

Statistik

Der føres en log over hvem der møder frem og hvornår.

Muligheder for kontrol

Der er flere muligheder for at lave adgangskontrol på medlemmerne. Det er følgende:

Kortlæser på yderdør

Der monteres en kortlæser på jeres yderdør og medlemmerne anvender et medlemskort til at komme ind.

Computer eller tablet

Der opsættes en computer eller tablet (fx en iPad) inde i bygningen og medlemmerne anvender medlemskort eller indtaster medlemsnr. for at signalere at de er mødt op.

Kortlæser til sundhedskort inde i bygningen

Der monteres en kortlæser inde i bygningen, hvor medlemmerne anvender deres sundhedskort til at signalere at de er mødt frem.

Kortlæser på yderdør

Denne løsning kræver at ForeningLet kommer forbi jeres lokation og vurderer hvad det kræves for at få sat udstyret op. Hvis I allerede har en kortlæser på yderdøren, vil etableringsomkostningerne givetvis være lidt mindre. Ikke fordi at kortlæseren kan genbruges, men fordi der sandsynligvis ikke skal trækkes ledninger, men blot udskiftes en kortlæser. Det er ikke sandsynligt at en eksisterende kortlæser kan genbruges.

Det er umuligt at give en pris på forhånd på opsætning af udstyr, da det afhænger af, hvor nemt/svært det er at trække kabler i jeres bygning, og hvor langt kablerne skal trækkes, og så videre.

Kig i øvrigt på vores priser på vores hjemmeside, hvor der står mere omkring hvad udstyret koster. Udstyret har faste priser - det er opsætningen af udstyret som varierer.

Computer eller tablet inde i bygningen

Denne løsning kan I selv installere, da den blot kræver at I sætter en computer eller tablet op inde i bygningen.

Kortlæser til sundhedskort inde i bygningen

Denne løsning kræver at ForeningLet kommer forbi jeres lokation og vurderer hvad det kræves for at få sat udstyret op. Der skal sættes en særlig kortlæser op, som kan aflæse sundhedskortet, og - på sikker vis - registrere at personen er mødt frem.

Det er umuligt at give en pris på forhånd på opsætning af udstyr, da det afhænger af, hvor nemt/svært det er at trække kabler i jeres bygning, og hvor langt kablerne skal trækkes, og så videre.

Kontakt os for at høre nærmere om denne løsning.

Aktivering af modul

Klik på jeres forenings navn oppe i venstre hjørne. Her skal der sættes hak i »Adgangskontrol« under »Tillægsmoduler«. Tryk »Gem« i bunden af siden.

Opsætning af computer eller tablet inde i bygningen

Placer en computer eller tablet et centralt sted inde i bygningen, hvor medlemmerne har adgang. På computeren/tabletten skal der nu indtastes en kode. Den findes under »Opsætning -> Infoskærm -> Opsætning af checkin«. Følg vejledningen på skærmen.

Nu kan et medlem indtaste sit medlemsnr. på skærmen, og herefter vil systemet registrere medlemmet som fremmødt.

Tilknytning af medlemskort til medlem

Hvis der anvendes medlemskort, så skal medlemskortet tilknyttes det enkelte medlem. Det gøres ved at vælge »Medlemmer -> Aflæs kort / Tilnyt kort«. Herefter køres kortet igennem kortlæseren eller medlemsnr. indtastes i feltet. I det næste skærmbillede skal man så vælge det medlem, som skal tilknyttes det pågældende kort.

Herefter vil medlemmet kunne anvende sit medlemskort, og systemet vil vide at det er det pågældende medlem, som har anvendt sit medlemskort.

Antal medlemmer i bygning

Systemet giver mulighed for at vise hvor mange medlemmer der sådan cirka er i bygningen på forskellige tidspunkter. Der er er to forskellige visninger:

  • Medlemmer som er gået ind i bygningen for nylig.

  • Tabel over hvornår medlemmerne typisk går ind bygningen.

Medlemmer i bygningen for nylig

Nedenstående liste viser hvor mange medlemmer der er gået ind i bygningen for nylig. Dermed kan medlemmerne danne sig et indtryk af, hvor mange medlemmer der cirka vil være i bygningen.

Ankommet for tid siden:

  • 90 minutter: 4

  • 75 minutter: 2

  • 60 minutter: 3

  • 45 minutter: 1

  • 30 minutter: 4

  • 15 minutter: 0

Listen vil naturligvis aldrig kunne vise præcis hvor mange der rent faktisk er i bygningen, da systemet ikke ved hvornår et medlem forlader bygningen igen. Men listen kan give en indikation af antal medlemmer i bygningen.

Link til ovenstående liste findes under »Opsætning -> Dørsystem -> Antal medlemmer i bygningen«.

Medlemmer i bygningen den sidste uges tid

Giv medlemmerne mulighed for at se hvornår der typisk er mange personer i jeres bygning. Nedenstående tabel kan vises på foreningens hjemmeside og vil altid være baseret på faktiske data fra den sidste uges tid. Fx kan man se at der torsdag mellem kl. 16-17 er gået 12 personer ind i bygningen.

_images/access_control_heatmap.png

Link til ovenstående liste findes under »Opsætning -> Dørsystem -> Antal medlemmer i bygningen per uge«.

Åbning af dør med kode

Hvis I har behov for at give adgang til fx håndværkere eller rengøringsfolk osv., og dette fx er uden for de normale åbningstider, så kan man indstille dørsystemet til at kunne åbne døren med kode.

Når det er slået til så vil den valgte kode efterfulgt af tryk på # (hashtag/havelåge) medføre at døren åbner. Når det er slået fra, så vil koden aldrig virke.

Opsætning af åbning af dør med kode sker under »Opsætning -> Dørsystem -> Åbning af dør med kode«. Man kan også få sat koden op til kun at virke i bestemte tidsrum. Kontakt ForeningLet hvis I ønsker dette.

Engangskoder

Hvis man bruger bookingmodulet i systemet, så kan systemet automatisk danne engangskoder, som kun virker i tidsrummet omkring en booking. Det kan fx bruges til at sælge en tennisbane til en gæst/turist, som dermed kun kan få adgang til tennisbanen, hvis der betales med et betalingskort på forhånd.

Gæsten/turisten booker selv banen via medlemsportalen, og dermed er der ingen administration ved at tilbyde dette. Alt sker automatisk.

Når gæsten/turisten har betalt, så fremsender systemet automatisk en mail til gæsten/turisten, og i denne mail vil en 6-cifret kode fremgå, som kan tastes ind på en kortlæser, som skal være sat op på døren ind til banen, og denne 6-cifrede kode vil kun virke i tidsrummet omkring bookingen.

Læs mere her om engangskoder i bookingmodulet her: Engangskoder til dørsystem.