Klippekort

ForeningLet understøtter brugen af klippekort. Man kan oprette forskellige typer af klippekort - fx 10 klip, 20 klip, etc, og man kan også angive hvor længe klippekortet er gyldigt (valgfrit) før det automatisk udløber.

Når et medlem bruger et klip, så sørger systemet automatisk for at tælle klippekortet én ned. Klippekortene kan sælges via medlemsportalen, hvor medlemmerne fx kan betale via kort (hvis kortbetaling er tilvalgt for foreningen). Dermed kan meget af administrationen vedrørende klippekort automatiseres.

Opret klippekort

Et klippekort oprettes ved at oprette en aktivitet, og så vælge »Klippekort« som type. Herefter får man mulighed for at angive antal klip (eller antal timer) samt antal dage det er gyldigt.

Vælg derfor:

 • Aktiviteter

 • Opret ny aktivitet

 • I »Type« vælges »Klippekort«.

 • Angiv et navn og vælg en afdeling og opret aktiviteten.

 • Angiv »Antal klip« (eller antal timer).

 • Antal evt. antal dage klippekortet er gyldigt.

Hvis man angiver antal dage klippekortet er gyldigt, så beregner systemet automatisk udløbsdatoen ud fra købstidspunktet/tildelingstidspunktet.

Tildel klippekort til medlem

Klippekort kan tildeles til et medlem på to måder:

 • Manuelt via administrationsdelen af systemet

 • Automatisk via medlemsportalen hvor medlemmet foretager et køb

Hvis man tildeler et klippekort til et medlem manuelt via administrationsdelen af systemet, så gøres det på følgende vis:

 • Søg medlemmet frem.

 • Gå ind på medlemmets stamdata.

 • Vælg fanebladet »Aktiviteter«.

 • Find klippekortet og tilknyt det til medlemmet.

Nu har medlemmet et klippekort med fx 10 klip og evt. også en udløbsdato.

Hvis medlemmerne skal kunne købe klippekort via medlemsportalen, så skal aktiviteten (altså klippekortet) være åbnet op for online tilmelding, og der skal typisk være sat kortbetaling op for aktiviteten. Dermed bliver klippekortet synligt i medlemsportalen, og medlemmerne - også nye medlemmer - kan dermed købe klippekortet.

Aktiviteter som giver adgang

Systemet skal vide hvilke aktiviteter, som giver adgang til at tilmelde sig hold eller for at få adgang i døren, hvis dørsystemet er i brug. Her er det vigtigt at man får valgt de medlemskaber som automatisk giver adgang til døren og/eller holdtræning samt de klippekort som også måtte give adgang til døren og/eller holdtræning.

Aktiviteterne vælges under »Opsætning -> Adgangskontrol -> Aktiviteter som giver adgang«.

Med denne opsætning sikrer man sig, at systemet ved at der skal trækkes klip ved online tilmelding og/eller indgang i døren, og man sikrer sig også, at når et medlem har brugt alle sin klip på klippekortet, så skal medlemmet enten købe et nyt klippekort eller et medlemskab som giver adgang, før medlemmet igen kan tilmelde sig holdtræning og/eller komme ind af døren.

Brug klip

Medlemmerne kan bruge deres klippekort på en række forskellige måder:

Via adgangskontrol / dørsystem

Det kræver at der er opsat dørsystem fra ForeningLet. Når der er det, så vil systemet automatisk tælle klippekort ét klip ned, så snart medlemmet bruger sit adgangskort/adgangskode til at åbne døren.

Via instruktør som trækker klip

Når holdet starter trækker instruktøren ét klip på de medlemmer, som er markeret tilmeldt via klippekort. Instruktøren kan gøre dette via en tablet/mobiltelefon. Online afkrydsning med træk af klip virker kun via web og kan ikke gøres fra app’en. Man kan give instruktøren adgang til alle holdtræninger via »Opsætning -> Afkrydsningslister -> Opsætning« i feltet »Instruktører som kan lave online afkrydsning på alle holdtræninger«.

Via fremmødeskærm

Det kræver at der er opsat en skærm i bygningen, hvor medlemmerne kan registrere fremmøde. Når der er det (I skal bare have en skærm som kan tilsluttes internet), så vil medlemmet på fremmødeskærmen kunne indtaste sit medlemsnr., og systemet vil herefter trække ét klip fra medlemmets klippekort.

Via bookingmodul

Når et klippekortmedlem foretager en booking, så vil systemet automatisk tælle klippekortet ét klip ned. Når man bruger dette, så skal man huske at sørge for at begrænse ressourcekalenderen, så den kun kan bookes af bestemte medlemskaber samt de klippekort-aktiviteter der måtte være oprettet. Dette for at sikre, at et klippekortmedlem ikke kan booke, når sidste klip er blevet anvendt. Vær også opmærksom på, at hvis et klippekortmedlem sletter sin booking, så skal medlemmet selv henvende sig til foreningen, hvorefter foreningen manuelt vil kunne opjustere klippekortet med et klip.

Juster antal klip

Hvis man af én eller anden årsag ønsker at justere antal klip på et medlems klippekort, så gøres det på følgende vis:

 • Søg medlemmet frem.

 • Gå ind på medlemmets stamdata.

 • Vælg fanebladet »Handlinger« oppe til højre.

 • Klik på »Juster klippekort«.